DenHaagOrg

Puur Haags

Vragen aan het college van de Partij van de ontevreden burger.

Posted by Haagse Zaken on 26 June, 2008

Naar aanleiding van de door wethouder Baldewsingh gedane toezegging aan Paramaribo (spiegel) willen wij de volgende vragen stellen;
Is het college op de hoogte van het feit dat ontwikkelingshulp een landelijk beleid is en dat de gelden die daarvoor worden aangewend, alleen door het rijk dienen te worden bepaald ? Zo nee, waarom niet en zo ja wat is dan de motivatie om naast het landelijke beleid alsnog Haagse gemeentegelden te besteden in Paramaribo?
Is het college van mening dat Den Haag niet verantwoordelijk is voor het op snelle termijn uitvoeren van verbeteringen aan het wegennet van Paramaribo en dat de uitspraak van de wethouder dat Den Haag langzaam is, in deze onterecht is?
Is het college van mening dat de wethouder zoals is afgesproken, zich dient te beperken tot het toezeggen van eventuele aan te leveren c.q te delen expertise en geen materiele zaken? Zo nee, tot welk bedrag is de wethouder dan bevoegd om zelfstandig uit te geven c.q toe te zeggen?
Heeft het college inzicht of de toegezegde gelden voor Paramaribo komen uit fondsen welke niet worden of niet in voldoende mate worden aangesproken?

Van de aanvragen van het burgerschapsfonds van 1 miljoen euro zijn aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 860.068,- terwijl er maar tot een bedrag van € 62.477,- is gehonoreerd.
Is het nog in depot staande bedrag van € 937.523,- nu toegezegd aan Suriname? Zo ja waarom en zo nee wat gaat er dan met die reservering alsnog gebeuren?

5 Responses to “Vragen aan het college van de Partij van de ontevreden burger.”

 1. Frans said

  Als die partij van de ontevreden burger mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan zijn ze gelijk de grootste hier in Den Haag.
  Probleem is dan wel, dat ze een dusdanig beleid moeten voeren, dat de burger wel ontevreden blijft, want anders wordt er niet meer op ze gestemd.
  Zie hier het politieke dilemma in een notendop.
  Trouwens de PvdA hoeft alleen maar haar naam te veranderen in PVDOB, want met de handelwijze van hun wethouders lukt het ze uitstekend om het aantal ontevreden burgers gestaag te laten groeien.
  Vandaar dat ze zich nu al profileren als een partij die het niemand naar de zin willen maken en dat gaat ze uitstekend af. Dat verklaart dus alles.Al die impopulaire maatregelen zijn alleen maar bedoeld om, na die naamswijziging, hun electoraat zo groot mogelijk te maken.

 2. Als ongeïnteresseerde burger in de gemeentepolitiek verdien je niet beter en krijg je dus ook een ongeïnteresseerd bestuur.
  http://www.grapheine.com/bombaytv/v2/play.php?id=15687

 3. van de PVDOB website de volgende slogan:

  Jos de Jong logt
  Za 28 Jun 2008 – Stadsdeelcommissie is geen spreekuur

  De nieuwe commissie voor de stadsdelen was afgelopen dinsdag 24 juni in Leidschenveen/Ypenburg. Er waren circa 20 wijkbewoners. Hoofd van een basisschool, vertegenwoordigers van het wijkberaad Leidschenveen, vertegenwoordiger van de bewonersgroep de Bras, een eigenaar van een balletschool, vertegenwoordiger van Vestia en andere wijkbewoners. Niets mis mee.

  Er ontstond die avond een bijna vier-uur durend gesprek. Bewoners kwamen met allerlei problemen aan die vaak al maanden voortsleepten. Het waren vaak geen nieuwe zaken, maar reeds in behandeling bij de dienst DSO, het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen of zelfs al besloten door de gemeenteraad. De stadsdeelcommissie moet geen beroepsinstantie worden voor slepende kwesties.
  Het al dan niet bespelen van de velden van sportpark de Dijken door Sportvereniging Leidschenveen is zo’n kwestie. De vertegenwoordigers van het wijkberaad wilde dit wederom in discussie brengen inclusief hun opgebouwde ergernissen richting wethouder Dekker en de hele politiek .Vrij kansloos en zinloos. Toch werd dit niet gedeeld door alle aanwezige commissieleden!

  Het is niet allemaal kommer en kwel met de stadsdeelcommissie.
  Enkele vertegenwoordigers uit de commissie hebben die avond toegezegd om sommige zaken ‘uit te zoeken’ of aan de betrokken wethouder voor te leggen. Zo zal er uitgezocht worden waarom er ooit besloten is dat er maar een halte van Randstradrail is gerealiseerd en niet een tweede nabij de Houtkade. Tevens zal worden uitgezocht of er nieuwe sportvelden kunnen worden gerealiseerd in de nabijheid van Leidschenveen (Driemanspolder). En als dat kan, waarom dat dan niet gebeurd.

  Die avond had ik toch regelmatig het idee dat ik een soort openbaar spreekuur aan het houden was.
  Het moet m.i. meer over het stadsdeelplan gaan en af en toe een stevig voorportaal zijn voor de vakcommissie. En het is best handig als de stadsdeelwethouder er bij is.

  Gepost op Zaterdag 28 Juni 2008 door Jos de Jong.
  1 reacties

  Reacties op dit bericht
  wel degelijk een spreekuur!
  Gepost op: zondag 29 juni ’08 – 23:08
  beste Jos,
  de reden dat veel van bovenstaande zaken in de vergadering genoemd zijn is, dat ze al jaren (geen maanden) bekend zijn, maar er nooit iets echt is opgelost.
  Waarom noem je in je verslagje trouwens niet een punt dat de gehele avond bij vrijwel elk onderwerp terugkwam: de ontwikkelingsmogelijkheden tot volwassenheid voor jongeren in dit stadsdeel. Bij de sport was dit aan de orde, zo ook bij de speel. doe en hang mogelijkheden in samenhang met het samenscholingsverbod van deze groep kwam het uitgebreid aan de orde.

  Als je niet wilt dat jullie als commissie op de hoogte worden gebracht van wat ons als bewoners bezighoudt, kom dan alsjeblieft niet meer onze kant op.

  Ik had overigens zelf het idee dat we wel constructief bezig zijn geweest met elkaar, maar ik kan me vergist hebben.

  “Openbaar spreekuur”? Wat is daar in godsnaam mis mee?

  Beroepsinstantie voor slepende kwesties?
  Daar zijn jullie toch “onze” raadsleden voor?

  herman van der helm

 4. “Van de aanvragen van het burgerschapsfonds van 1 miljoen euro zijn aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 860.068,- terwijl er maar tot een bedrag van € 62.477,- is gehonoreerd.”

  Wij als projectindieners voor een bijdrage uit dit fonds moeten zelfs naar de rechter en misschien wel naar de raad van state om ons voorstel gehonoreerd te krijgen.

 5. Ben said

  Meneer van der Helm.
  U moet nog veel leren, want u heeft ongetwijfeld een aanvraag ingediend voor een project dat zinvol is en derhalve niet gehonoreerd kan worden.
  In Den Haag gaat het als volgt.
  Men komt bijvoorbeeld in de Schilderwijk tot de onthutsende conclusie dat er problemen zijn.
  Vervolgens worden een aantal werklozen aangesteld als probleemoplossers.
  Hun uitkering wordt een salaris.
  Dan doet zich het vreemde feit voor, dat indien de problemen zijn opgelost, ze weer naar de soos van ome Kool mogen, die met zijn repressieve beleid een ieder aan het werk trapt, geschikt of ongeschikt, ziek, zieker of terminaal, dat zal hem en rotzorg zijn als je maar van zijn lijstje van bijstandsgerechtigden geschrapt kan worden.
  Dus om die problemen op te lossen in de Schilderswijk met het vooruitzicht dat je geen gouden handdruk krijgt, maar met een welgemikte schop weer de bijstand wordt ingetrapt, doet die mensen dus besluiten niets te doen aan de problemen.
  Vervolgens worden er meer mensen aangesteld, meer organisaties erbij betrokken totdat het hele zooitje van zo’n 20 organisaties een convenant gaan ondertekenen.
  Geen contract waarin spijkerhard de verplichtingen worden omschreven die men aangaat, nee een convenant, dat is waarschijnlijk afgeleid van fondant en dat geeft ook aan hoe zacht die afspraken zijn en je ook mierzoet worden gepresenteerd..
  Dat in het buurthuis de Mussen dat convenant door die 20 organisaties werd ondertekend terwijl er niet één bewoner daarbij aanwezig was, geeft dus aan dat die bewoner alleen maar verworden is tot een middel, een vehikel, om onder die noemer de subsidiestromen in goede banen te leiden, hún banen om precies te zijn.
  En dan komt u met uw naïeve plannetje en denkt dan zo maar even wat subsidie uit die klauwtjes te kunnen halen. Het is heel erg moeilijk stelen van een dief en die gang naar de Raad van State kunt u zich ook wel besparen want daar ligt Deet nu voor het hek.
  En het is niet slim om subsidie te willen krijgen en dan toch de gemeente op die wijze een hak te willen zetten.
  Anne Mulder van de VVD gaf dat ook eens heel mooi aan, door tegen een vertegenwoordiger van een organisatie te zeggen, dat het niet slim is om het conflict aan te gaan met de gemeente als je subsidie wilt hebben.
  Als je subsidie wilt hebben dan moet je dus blijkbaar bij die VVD je Vrijheid Voor Democratie inleveren en zo gaat het bij Rabin ook.
  Misschien dat u uw naam kunt wijzigen in Helmdersingh, dat is geen garantie dat u dan wel geld krijgt, maar het zou best een goede stap in die richting kunnen zijn, terwijl sommige lieden in de Singh-Singh opgesloten dienen te worden..

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: