DenHaagOrg

Puur Haags

Goede Sier gemaakt in Escamp

Posted by jandewandelaar on 26 June, 2008

Vandaag werd bij Stroom het boek gepresenteerd Goede sier gemaakt monumentale kunst in Den Haag Zuidwest 1945-1970′.
Het boek toont de rijkdom en veelzijdigheid van de monumentale kunst in Den Haag Zuidwest van 1945 tot 1970 en gaat in op de achtergronden van deze unieke periode in de kunst en architectuur. De talrijke en soms uitbundige kunstwerken aan woningen, kerken en scholen nuanceren het beeld dat velen van de naoorlogse wijken hebben. Naast kwaliteiten als de stedenbouwkundige opzet en het vele groen is nu ook de monumentale kunst een aspect dat aandacht verdient in het actuele vraagstuk van herstructurering.

Den Haag Zuidwest (Escamp) omvat met zijn ruim 30.000 woningen de grootste verzameling wederopbouwwijken van Nederland. Om ook dit stuk van Den Haag aan te passen aan de veranderende wooneisen zijn renovaties en ook in veel gevallen is sloop en nieuwbouw noodzakelijk. Dit betekent echter dat veel van deze kunstwerken verloren zouden kunnen gaan.

Daarom wil de gemeente dergelijke kunstwerken behouden door de corporaties en particulieren eigenaren te stimuleren de kunstwerken bij sloop te sparen zodat ze later bij de nieuwbouw waar mogelijk ingepast kunnen worden. Door een systematische inventarisatie van de kunstuitingen in Den Haag Zuidwest is een groot kennishiaat uiteindelijk ingevuld.

Glas in lood voorbeeld 1

Wandkunst voorbeeld 2


‘Goede sier gemaakt; monumentale kunst in Den Haag Zuidwest 1945-1970′ Uitgave gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Samenstelling en tekst Wijnand Galema Uitgever: De Nieuwe Haagsche Prijs € 29,95 ISBN 978-90-77032-91-6

Voor meer informatie over het Instituut Collectie Nederland en de Monumentale Wandkunst uit de Wederopbouwperiode, klik hier

2 Responses to “Goede Sier gemaakt in Escamp”

  1. […] op en aan de muren de meest prachtige objecten aangebracht. In 2008 werd een boek uitgebracht “Goede sier gemaakt” (monumentale kunst in Den Haag Zuidwest). Dit boek geeft een inventarisatie van alle kunstwerken […]

  2. […] op en aan de muren de meest prachtige objecten aangebracht. In 2008 werd een boek uitgebracht “Goede sier gemaakt” (monumentale kunst in Den Haag Zuidwest). Dit boek geeft een inventarisatie van alle kunstwerken […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: