DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Mozaïek ‘Varen, laden en lossen’

  Het is alweer enige tijd geleden dat ik een bericht over een mozaïek van Molkenboer tegen kwam op het http://www.Het mozaïek genaamd ‘Varen, laden en lossen’ zou achter de receptie balie in het oude Rotterdamsche Lloyd gebouw aan de Korte Vijverberg te bezichtigen zijn.Bij de thans aan de Vijverberg gevestigde instelling Huis van Europa was […]

  Klimaatactivisten van Extinction Rebellion op de A12

  Een paar duizend activisten en sympathisanten die op en rond de A12 actie voerden tegen subsidies voor fossiele brandstoffen .De protestactie verliep  zonder incidenten.Van alle kanten stroomde de mensen richting oprit A12 ,de drukte was enorm.  Aan weerskanten van de weg stonden politieagenten opgesteld om te verhinderen dat  de groep die op de weg aanwezig was groter werd.  Er […]

  Chocoladefabriek J.A.Krul

  Het is alweer een tijd geleden dat Paul van Nieuwkerk mij vroeg of ik wist wat de mij toegezonden afbeelding was en waar het te vinden zou zijn. de foto was niet echt duidelijk.Na een tijdje viel ineens het kwartje ,ik herkende na veel puzzelen de tekst en zag”Krul” zie foto hieronder. Ik ging op […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

COC Haaglanden laat aangifte tegen CU zitten

Posted by ingezonden mededeling on 12 June, 2008

Na overleg met de officier van Justitie heeft COC Haaglanden besloten af te zien van aangifte tegen de Haagse SGP/ChristenUnie-fractievertegenwoordiger Michiel Suurmond. Tijdens de tweede ronde van de behandeling van de Haagse homonota had de gecombineerde fractie van SGP en ChristenUnie fel uitgehaald naar de Roze Zaterdag die in 2009 in de Hofstad wordt gehouden.

Suurmond sprak zich uit tegen het organiseren van de roze trotsdag met de woorden ‘Je wilt toch niet dat je kinderen zulk soort dingen zien?’ Ook gebruikte hij termen als ‘homo-verheerlijking’ en ‘meeblazen in het pro-homoseksuele koor’. Suurmond gaat er verder van uit dat Christelijke scholen in Den Haag een eigen lespakket mogen ontwikkelen rond het thema homoseksualiteit.

Zijn optreden had grote woede teweeggebracht onder meer bij de fracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP. COC Haaglanden-bestuurslid Wim Rueck heeft de tekst van Suurmond inmiddels besproken met de Haagse officier van Justitie belast met discriminatiezaken. Daar werd geconcludeerd dat aangifte meestal niet het gewenste resultaat oplevert. Uit de jurisprudentie blijkt dat dergelijke meldingen tot nu toe niet zorgen voor een vervolging, laat staat een veroordeling. Tot nu toe wordt godsdienstvrijheid vrijwel altijd zwaarder gewogen dan het recht om niet gediscrimineerd te worden. Vaak komt justitie niet verder dan de constatering dan dat dergelijke opmerkingen voor bepaalde bevolkingsgroepen ‘beledigend’ kan zijn.

“We moeten opletten dat dit zou kunnen zorgen voor een averechts effect”, laat Wim Rueck weten. In het verleden zorgde dat voor vrijspraak van onder meer imam El Mumni.

COC Haaglanden benadrukt dat het tijd wordt Artikel 1 van de Grondwet uit te breiden zoals Boris van der Ham (D66) dat voorstelde. Ook wil ze binnenkort over dit onderwerp, in samenwerking met COC Nederland en de Stichting Vrienden van de Gay Krant, een bijeenkomst beleggen om de politiek op te roepen eindelijk eens met een regeling te komen wat te doen als deze twee grondrechten met elkaar botsen.

Advertisement

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: