DenHaagOrg

Puur Haags

Plannen geen oplossing voor parkeerproblemen

Posted by @interniek on 3 June, 2008

CDA: ‘Betaald parkeren niet opleggen’
Plannen geen oplossing voor parkeerproblemen

CDA-raadslid Karsten Klein vindt dat het invoeren van betaald parkerenniet aan bewoners moet worden opgelegd. Het college wil dit in een aantal Haagse wijken* binnenkort gaan doorvoeren. Het CDA voert actie
tegen deze “invoering zonder inspraak” en wil weten hoe de bewonersvan de wijken tegen de parkeerproblemen aankijken. Karsten Klein roept Hagenaars op hun mening te geven via http://www.cdadenhaag.nl/betaaldparkeren.

Klein ziet in de plannen van het college niet de oplossing voor eenbetere bereikbaarheid van de stad. Zo moet er volgens de CDA’er beterworden gekeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal
parkeerplekken. De omgeving kan hiervoor slimmer worden ingericht, erkunnen andere technieken worden gebruikt of het parkeren op afstand kan worden gestimuleerd.

Over het systeem dat het college wil invoeren om bewoners bezoekers te laten ontvangen denkt Klein dat het een stuk “moderner en efficiënter” kan. In de plannen van het college krijgenbezoekers een beperkt aantal parkeeruren en moeten ze worden aan- en afgemeld via internet of telefoon. Klein denkt dat bewoners hiermee het gevoel kunnen krijgen gecontroleerd te worden en noemt dit onwenselijk.

Het CDA wil dat betaald parkeren alleen wordt ingevoerd bij draagvlakvan wijkbewoners. In de buitengebieden van de stad noemt het CDA de toepassing van blauwe zones (‘parkeerschijf-zones’) als oplossing.  In de binnenstad zijn meer parkeergarages gewenst.

*) Eykenduinen, Valkenboskwartier, Rond de Energiecentrale, Koningsplein e.o., Sweelinckplein e.o., Transvaalkwartier, Heesterbuurt, Leyenburg, Scheveningen-Bad en Visserijbuurt.

9 Responses to “Plannen geen oplossing voor parkeerproblemen”

 1. Don Quichote said

  Er zijn er die praten over : niet links of niet rechts maar recht door zee.

  Overigens de soliste die dat zingt heeft naast haar partijnaam ook deze onliner gehaald bij een andere voormalige politieke stam. Deze Don Quichote kan het weten omdat hij er als eerste openbaar mee naar buiten kwam op het politieke strijdtoneel.

  Wel wat zien wij nu over de discussie in Den Haag over het betaald of niet betaald parkeren ?
  Dat wat er rond het parkeren speelt nog primitiever is dan achterlijke linkse en rechtse politiek.

  Kan het politiek nog primitiever dan het huidige politiek bestuurssysteem daterende uit 1868 ?

  Antwoord is ja !!!

  In plaats van problemen pragmatisch op te lossen zien wij nog een meer zinsverbijsterende kramp van een politiek stam die zich christelijk durft te noemen – maar vooral schijnheiligheid in haar blazoen draagt.

  Naast het links en rechts achterlijk gedoe
  (anno 1868) zien wij voor het oplossen van een praktisch probleem dat cijfertjes dus zeteltjes logica in denken, praten en handelen het argumentum a fortiori is.

  Toen de veronderstellende christelijke volksstam in de meerderheid zat ( 2002-2006) was parkeergeld in de gehele stad en ook dus daar noodzakelijk.
  Nu dat dezelfde vermeende christelijke volksstam in wat genoemd wordt in de minderheid zit en cijfertjes dus zeteltjes moet winnen, zijn zij ineens heel eigenaardig tegen het betaald parkeren …

  Weet iemand of bedrieglijk oportunisme in de tien ge/verboden staat ?

  Komop zeg CDA Den Haag – naar de (politieke)biechtstoel.

  Het is triestig in zulke democratie te moeten leven, met een bestuurssysteem anno 1868 ,met nog steeds uit de tijdse linkse en rechtse politieke stammen nu wel aangevuld met een zeestam en een kruistocht-stam.

  Stammen in Germanica Inferior welke er nog steeds vanuit gaan dat in een democratie er alleen maar afgegaan moet worden op de meerderheid en dat alle inhoudelijke zaken in het licht van de verwerving, de verovering van de meerderheid moeten worden gesteld worden zowel lokaal en landelijk.

  Leve de schijnheilige politiek in een land vol struisvogels welke zichzelf degenereren tot misleid stemvee.

 2. jkoerten said

  dat betaald parkeren is nergens goed voor en zeker niet voor een tweede vergunning die 3 maal duurder word pure diefstal

 3. W.Doesburg said

  Betalen lost niets op. Iedereen kan een vergunning krijgen. In onze straat worden door de huisjesmelkers panden verhuurd in 8 appartementen. (Veelal Polen) die hier wonen, hebben bijna allemaal een auto. Er is ruimte tekort dus waarom geen nieuwe parkeerplaatsen creëren? Op de plaats van de lege school in de Daguerrestraat kan een mooie parkeergarage worden gemaakt.

 4. A van der Zwan said

  Het parkeerprobleem wordt naar mijn mening door de gevolgde aanpak niet opgelost.Hetzelfde aantal auto,s zoals er nu zijn zullen hun parkeerplaats moeten vinden.
  op de valkenboskade heb ik zelden een probleem gehad met parkeren alleen in het weekend na 12 uur is het wat lastiger i.v.m. met cafebezoekers.

 5. R van ES said

  Betaald parkeren nieuw Leyenburg?
  Ik loop elke avond met de hond door de buurt dan ga je eens lopen tellen hoeveel vrije parkeerplaatsen er zijn vierkant Heilostraat Purmerendstraat Nieuwedamlaan Loosduinsekade dan tel ik zeker toch zeker 100-130 vrije plaatsen dus plek zat.

  Nieuwe plaatsen mogelijk maken (Medenblikstr Hoogkarspelstr Veenendaalkade) schuine parkeerplaatsen aanleggen toch circa 70 plaatsen erbij !

  Dan even het sociale van deze dwaaze onderneming. Er zijn drie verzorgings tehuisen je vader of moeder of allebij. Daar verzord worden kom je daar op bezoek een aantal avonden Per week neem je ook nog iets voor ze mee moet je ook nog iets voor de gemeenten iets meenemen namelijk parkeergeld natuurlijk. Want als je je ouders iets extra geeft mag je natuurlijk niet de gemeente overslaan. Dat is niet netjes het is natuurlijk asociaal dat als je op bezoek gaat gratis mag parkeren dat gaat natuurlijk niet. Dus gemeente ga daar eens over nadenken dat duurt een hele tijd! En kunnen de kinderen iets extra’s aan hun ouders geven names de gemeenten Den Haag !

  Ik zou zeggen CDA ga voor deze mensen, want die hebben bezoek nodig en ik kan naar iemand toe.

 6. R van ES said

  nog vergeten
  hetis met deze maatregel eveneens de bedoeling de dienstaoto [werkwagen cqbusjes ]uit het straatbeeld te weren gaat hiermee ook de dienstauto van de burgemeester verdwijnen die een plaats in neemt op een parteculiere parkeerplaats ? of krijg deze auto een speciale behandeling ?
  zal wel het laatste gebeuren deze man kan toch niet met het openbaarvervoer soms of wel ?

 7. mary said

  ik ben tegen betaald parkeren woon op een kade altijd genoeg plaats nooit vol en nu moet je gaan betalen om je auto voor je huis te zetten ik betaal al genoeg voor me woning ik vind dit niet normaal meer ben maar een gewone burger we betalen al genoeg weg met dat betaald parkeren

 8. J.Posthuma said

  19 dec.woon in Heiloostr volop parkeerruimte, allemaal oude mensen zonder computer, bespottelijk , zie maar dat je het voor elkaar krijg per telefoon.

 9. bert said

  De gemeente praat er over om 1000 parkeerplaatsen in Den Haag bij te bouwen. De Minstreelstraat is onlangs opnieuw van een nieuwe rijlaag voorzien. Alle kuilen zijn verdwenen en de straat ziet er veel beter uit. Complimenten. Door de nieuwe indeling zijn op de hoek Minstreelstraat/Melis Stokelaan ongeveer tien parkeerplaatsen verdwenen. Hoe verklaart de gemeente dit? Er moesten toch parkeerplaatsen bij. Of is dit gemeente beleid, zodat er minder parkeerplekjes komen, moeten we straks ook betaald parkeren omdat er te weinig parkeerplaats is?

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: