DenHaagOrg

Puur Haags

Archive for August 6th, 2007

Haags Milieucentrum zoekt groene oases

Posted by ingezonden mededeling on 6 August, 2007

Het Haags Milieucentrum zoekt bewoners van Ypenburg met een groene tuin. Tuinen waar vlinders en hommels op afkomen, waar egels en vogels iets van hun gading vinden, waar salamanders iets te zoeken hebben. Tuinen waar bewoners ook plezier aan beleven. Een natuurrijke tuin dus.
Het idee is om deze tuinen een voorbeeldfunctie voor de andere buurtbewoners te geven. Geert van Poelgeest van het Haags Milieucentrum (tel. 070 – 305 02 86) roept inwoners van Ypenburg op zich hiervoor bij hem aan te melden. Uiteraard hoeft de tuin niet voor alle genoemde dieren interessant te zijn. Het belangrijkste is dat de tuinbezitter natuurlijk tuiniert en het belang daarvan wil uitdragen.

Waarom deze activiteit? In Ypenburg zijn heel veel particuliere tuinen volledig verhard aangelegd, doordat de eigenaren weinig kennis van of tijd voor tuinieren hebben. Daardoor krijgt de natuur weinig kansen. Maar er zijn alternatieven die zowel de natuur bevorderen als rekening houden met de tijdnood van de bewoners!

Om de tuinen een informatiepunt te laten zijn wordt in overleg met de deelnemers een plan per tuin gemaakt. Het Haags Milieucentrum begeleidt hen met adviezen, instructies en materialen.

Posted in Aktie, Idee, Leefbaarheid, Natuur en milieu | Comments Off on Haags Milieucentrum zoekt groene oases

Niets “Mee doen”?! Inspraak is wassen neus

Posted by ingezonden mededeling on 6 August, 2007

Zo’n twintig Haagse bewonersorganisaties hebben een manifest aan het college gestuurd waarin zij spreken van “schijninspraak”.
Ook volgens D66 wordt het tijd dat het college beter naar de inwoners van Den Haag gaat luisteren. De gemeente snapt namelijk nog niet helemaal hoe je inspraak/samenspraak handen en voeten geeft.
Voor een goed openbaar bestuur is het nodig om niet slechts te praten met betrokkenen maar om heel duidelijk te maken wat mogelijk is binnen inspraak/samenspraak en wat niet; En om vervolgens helder te maken welke wijzigingen op basis van de input van de burger zijn bereikt. Natuurlijk kan het zijn dat een college zaken niet meeneemt. Maar leg dan goed uit aan de burger waaróm niet . Zo voorkom je een boel onbegrip.

Marjolein de Jong, fractievoorzitter D66: “Inspraak/samenspraak komt nu nog vaak over als wassen neus. De gemeente heeft de kunst van volwaardig overleg met de burger – luisteren naar elkaar, inspraak laten meewegen en meebeslissen binnen de gestelde kaders – nog niet echt onder de knie. Ze reageert vaak nog op haar aloude manier: luisteren maar er dan niets mee doen. Of ze doet er wel iets mee maar niemand kan duidelijk maken wát precies.

De gemeente lijkt, met de huidige wijze waarop zij met inspraak/samenspraak omgaat, een dansje te hebben bedacht, dat nog wordt ingestudeerd. En daarbij gedraagt het college zich nog te vaak als nukkige prima ballerina.”

Zo lijkt het motto van dit college langzaam te verworden tot “Niets mee doen” in plaats van “MeeDoen”.

Posted in Aktie, Leefbaarheid, Opinie, Politiek | Comments Off on Niets “Mee doen”?! Inspraak is wassen neus

Lowlands kan niet meer om Den Haag heen

Posted by @interniek on 6 August, 2007

Lowlands heeft dit jaar een apart Haags podium voor literatuur waar alleen Haagse schrijvers en dichters optreden. Het Haags en uiteraard vooral het plat ‘Haagse Harry’-Haags is bijzonder populair in Nederland, onder meer door geestelijk vader van deze stripfiguur Marnix Rueb en gasten als Boozy, Jeffrey Huff, SjaakBral, Fred Zuiderwijk en Karel Kanits . Lowlands kan er dus niet meer omheen en heeft Boozy, Sjaak Bral, Karel Kanits en Jeffrey Huf als ultieme aankondiger in zijn uitgebreide literatuurprogramma opgenomen. 17, 18 en 19 augustus Lowlands Paradise 2007

Posted in Evenementen, Kunst en uitgaan | Comments Off on Lowlands kan niet meer om Den Haag heen

 
%d bloggers like this: