DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Mozaïek ‘Varen, laden en lossen’

  Het is alweer enige tijd geleden dat ik een bericht over een mozaïek van Molkenboer tegen kwam op het http://www.Het mozaïek genaamd ‘Varen, laden en lossen’ zou achter de receptie balie in het oude Rotterdamsche Lloyd gebouw aan de Korte Vijverberg te bezichtigen zijn.Bij de thans aan de Vijverberg gevestigde instelling Huis van Europa was […]

  Klimaatactivisten van Extinction Rebellion op de A12

  Een paar duizend activisten en sympathisanten die op en rond de A12 actie voerden tegen subsidies voor fossiele brandstoffen .De protestactie verliep  zonder incidenten.Van alle kanten stroomde de mensen richting oprit A12 ,de drukte was enorm.  Aan weerskanten van de weg stonden politieagenten opgesteld om te verhinderen dat  de groep die op de weg aanwezig was groter werd.  Er […]

  Chocoladefabriek J.A.Krul

  Het is alweer een tijd geleden dat Paul van Nieuwkerk mij vroeg of ik wist wat de mij toegezonden afbeelding was en waar het te vinden zou zijn. de foto was niet echt duidelijk.Na een tijdje viel ineens het kwartje ,ik herkende na veel puzzelen de tekst en zag”Krul” zie foto hieronder. Ik ging op […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Vergadering Commisie VBF gebruikersruimten donderdag 30 juni 13.30 uur

Posted by ingezonden mededeling on 28 November, 2006

Zienswijze Wil Vonk in verband met de evaluatie gebruikersruimten;

Een terugblik

Het CDA heeft in de vorige College-periode, een absoluut politiek dieptepunt gekend, te weten de realisatie van de twee gebruikersruimten. In Collegeaccoord was er zelfs sprake van 3 gebruikersruimten. De tot stand koming van beide gebruikersruimten heeft bepaald niet de schoonheidsprijs verdiend.

De bedoeling van gebruikersruimten is het terugdringen van overlast door zwaar verslaafden, die in het openbaar hun drugs gebruiken. De communicatie, ingezet door de toenmalig verantwoordelijke wethouder Klijnsma was een ramp. Het pand aan de van der Vennestraat kwam vrij en het College nam de beslissing dat de gebruikersruimte daar dan ook moest komen. De bestemming, welzijnsvoorziening, klopte, dus geen problemen, dus ook geen planschade.

Het pand aan het Zieken gaf meer problemen. Ondanks de toezegging van Klijnsma, bleek hier de bestemming, niet te kloppen. Nog steeds zijn de bewoners aan het strijden om de planschade vergoed te krijgen. (40.000Euro per pand) Uiteindelijk kreeg DSO de zwarte Piet, Klijnsma waste haar handen in onschuld. De burgemeester moest inspringen om de huid van Klijnsma te redden. Enige verduidelijking lijkt mij wel op zijn plaats.

Het idee van gebruikersruimten is een idee/eis geweest van de PvdA fractie. In de wijken
Schilderswijk, Transvaal, Laak en de Stationsbuurt is de meeste overlast. Niet alleen het gebruik van drugs maar ook verwervingscriminaliteit zoals, winkeldiefstal, auto inbraken, heling en bedreiging en natuurlijk het dealen en natuurlijk de achterliggende drugsmaffia.

De druk was enorm en heeft gezorgd voor een enorme rel in de fractie. Afgesproken was, dat de meerderheid van de fractie, het standpunt van de fractie zou bepalen. Met een nipte meerderheid is toch besloten, zei het onder voorwaarden, akkoord te gaan met de gebruikersruimten. Oud collega Lont hield zich niet aan de afspraak wat resulteerde in een directe aanval op de toenmalige fractievoorzitter. Uiteraard sprong de media er direct
boven op. De rel was geboren met alle narigheid van dien.

De voorwaarden van de toenmalige fractie:

De gebruikersruimten moeten beklijven in de buurt.
Parnassia moet een goede buur zijn.
Worden de verslaafden er beter van.
Kan de politie haar handhavende taak aan.
Na evaluatie van de gebruikersruimte aan het Zieken, gaat het van der
Vennepark pas open.
De bewoners moeten gevraagd worden of er meer overlast is dan voorheen.
Bewoners dienen zitting te nemen in de beheerscommissie.
Bij meer overlast dienen de gebruikersruimten te sluiten.
De omwonenden mogen niet de dupe worden .

Van deze voorwaarden blijkt er een aantal niet gehaald

Omwonenden aan het Zieken en de van der Vennestraat hebben planschade. De koopwoningen zijn fors in prijs gedaald.
De gebruikersruimten beklijven niet in de buurt.
De gebruikersruimte aan het Zieken is niet geëvalueerd, toch is de gebruikersruimte aan het van der Vennepark geopend.
De bewoners ervaren meer overlast van de verslaafden en menen dat het dealen is toegenomen.
De bewoners aan de van der Vennestraat hebben geen zitting genomen in de beheerscommissie.
De uitkomst van het politierapport is naar mijn mening onduidelijk.

Wat heeft men nu gemeten, overlast door verslaafden, de verwervingscriminaliteit, het dealen? Is de gepubliceerde lijst van de bewoners op het internet aan de politie en of de begeleidingscommissie aangeboden? Telt deze overlast dan mee? Hoelang kan de politie Heemstraat de intensieve handhaving blijven uitvoeren? Is Parnassia een goede buur gebleken of juist niet? Is zij alleen verantwoordelijk wat er inpandig gebeurd of treedt men ook op wanneer de verslaafden zich buiten niet aan de regels houden.

Ook de begeleidingscommissie van het van der Vennepark geeft aan dat de buurt zich niet meer thuis voelt, zich niet meer prettig in de eigen buurt voelt. De bewoners hebben een grote afkeer van de gebruikersruimte en willen geen zitting nemen in de beheerscommissie.

Een opmerkelijke verschuiving in het gebruik van drugs heeft zich voorgedaan. Bij de opening van beide gebruikersruimten werd de Raad nog voorgespiegeld dat de meest gebruikte drug, heroine zou zijn. Nu blijkt dat de Cokebase de meest gebruikte drug is geworden. Verslaafden aan cokebase laten een buitengewoon opgefokt gedrag zien, meer agressie. Methadon en
tranquelizers worden gebruikt om te dempen. Het is onnodig te zeggen dat er een bloeiende handel is in valium en seresta en natuurlijk de methadon. Het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA en de nieuwe Fractie.

Het nieuwe verkiezingsprogramma biedt mogelijkheden om een meer uitgesproken mening uit te dragen. Tijdens de vooravond van de verkiezingen hebben Michel Santbergen en ik een interview afgegeven aan de ADHC. Duidelijk is aangegeven dat gebruikersruimten moeten toe leiden naar afkicken, en dat de bewoners, in geen enkel opzicht overlast mogen ondervinden.

Leerproces in zake verslavingszorg

De afgelopen jaren heb ik veel kunnen en mogen leren over verslavingszorg en de verslaafden. Een kwetsbare groep mensen die vaak wars zijn van hulp, laat staan afkicken.
Parnassia, in tegenstelling tot de Christelijke zorginstellingen, hanteert ‘harm reduce’, met andere woorden, men probeert de verslaving op een aanvaardbaar niveau te brengen. De verslaafden worden hoge hoeveelheden methadon en dempers toegediend.
Heroine raakt uit de mode, maar de verslaafden aan coke en de goedkopere variant speed nemen toe. Alcohol misbruik neemt steeds grotere vormen aan, vaak in gebruik van cokebase.

Juist de Christelijke zorginstellingen hebben een andere houding, andere ideologie, andere theorie over afkicken en verslaving. Elke verslaafde kan afkicken en de verslaafde gaat pas afkicken wanneer hij of zij haar eigen bodem heeft bereikt. De verslaafde is zijn familie en vrienden kwijt, is vaak thuis- en dakloos en verkeert alleen maar in zijn eigen gebruikerskring. Wanneer zijn of haar situatie zo hopeloos is, dan pas zal de verslaafde af willen kicken. Afkicken, de beruchte detox, is een eerste stap naar genezing. Na de detox begint de lange weg terug naar de “gewone”maatschappij. Stap voor stap, weg uit de eigen sociale kring, een goede dagbesteding, studie en begeleiding en steun, zorgen voor een goede kans op een drugsvrije of alcoholvrije toekomst. De behandelende psychiaters zien drugs- en alcoholverslaving dus niet als een chronische ziekte met een progressief verloop, integendeel, iedereen kan afkicken.
Gebruikersruimten zorgen er dus juist voor dat de verslaafde niet zijn haar bodem bereikt. De verslaafden blijven dus langer verslaafd en de kans is groot, dat zij bij de aanpak van harm reduce, levenslang verslaafd kunnen blijven.

Tot slot wil ik jullie meegeven dat er in Den Haag wel een heel vreemde situatie is ontstaan. Parnassia is de grote zorgaanbieder in Haaglanden en omstreken. Vreemd is het dan wel dat deze zorginstelling, adviseert over de eigen, ingezette producten of over de door andere zorginstellingen aangeboden projecten, lees therapieën.

Als voorbeeld het volgende: Vanuit Drente kwam via de daar gevestigde zorginstelling, het aanbod, een groot aantal zwaar langdurig verslaafden te behandelen. Weg uit de stad, weg van de dealers en weg uit het gebruikerscircuit. Parnassia adviseerde het College vooral hier niet op in te gaan. Tja, de slager keurt zijn eigen vlees. Naar mijn idee, een foute boel.
De evaluatie van de gebruikersruimten moet ook in het licht gezien worden van de WMO.
Dit College werkt het plan uit om de verslaafde dak- en thuislozen, en de dak- en thuislozen met een dubbele diagnose (ongeveer 2500-3000 personen) onder te brengen in sociale pensions, begeleid wonen en zelfstandig wonen met ambulante zorg . Dit alles uiteraard onder de vlag van Parnassia. Wil je dus een dak boven je hoofd dan kan je niet om Parnassia heen, terwijl de burger middels de ziektenkostenverzekering, vrij is om een behandelaar te kiezen. Groot voordeel voor de Gemeente Den Haag is dat de kosten betaald worden door de AWBZ. De PvdA geeft aan dat deze instellingen over heel de stad verspreid dienen te worden. Toch heb ik het nare gevoel dat dat juist niet gaat gebeuren. De aandachtswijken uitgebreid met de Zeeheldenbuurt en het stadsdeel Escamp zullen ongetwijfeld deze eer ten deel vallen.

Wil Vonk

Advertisement

5 Responses to “Vergadering Commisie VBF gebruikersruimten donderdag 30 juni 13.30 uur”

 1. denhaag4u said

  ..De aandachtswijken uitgebreid met de Zeeheldenbuurt en het stadsdeel Escamp zullen ongetwijfeld deze eer ten deel vallen.

  Try me, make my day..

  Als ze graag op hun falie willen krijgen, kunnen ze het altijd proberen, maar succes niet gegarandeerd, eigenlijk kunnen ze het gewoon vergeten, we trappen ze gewoon de wijk uit.

  Gewoon wachten tot het gaat onweren, ze bij kop en kont de stad uit bonjouren en tegen de rechter zeggen dat het noodweer was.
  We verwijzen bij de rechtbank gewoon naar het KNMI

  http://home.versatel.nl/mondigeburger/klijnsma.htm

 2. HAD said

  Wil zegt precies waar het om draait. De keurmeester keurt zijn eigen vlees! Deze werkwijze gebeurt overal in Nederland. In welke plaats je ook kijkt, overal worden omwonenden niet serieus genomen, evenmin als de verslaafden zelf. Het wordt tijd voor verandering. Wouter Bos zegt dat de zorg beter moet, maar wat verstaat hij onder betere zorg? Ik heb hem die vraag voorgelegd en nooit antwoord op mogen ontvangen. Als de PVDA en anderen, zo’n voorstander is van dit soort “zorg”, laat ze dan ook zo flink zijn om hierover te communiceren met die personen die een andere mening daarover hebben. Ik wens Wil, en alle andere die zich inzetten voor echte zorg, heel veel sterkte en kracht toe. Wil is een voorbeeld voor veel andere politici!

 3. Yvonne said

  W.Vonk spreekt zichzelf een beetje tegen. Zei weet niet wat het is alcoholverslaafd te zijn. Iedereen poept je uit, als verslaafde. Parnassia ( PsyQ) wil alleen maar geld zien uit de grote pot. Hulp bestaat hier uit; 3 maanden de Detox in, naar thuis sitiuaties wordt niet gekeken.3 Maanden wegwezen, en Parnassia maar geld vangen. Daarbij zijn de intake gespreken te belachelijk voor woorden. Ik kreeg een druggs advies, detox terwijl ik alcohol gebruik??????
  Het zijn die rare LOI opgeleide mensjes die de boel uitmaken.
  En maar vergaderen, afspraken niet nakomen etc. Het eerste wat Den Haag zou moeten doen, is Parnassia aanpakken.
  Zelfs zorgverzekeraars zeggen, nou dan gaat U toch naar de ombudsman?????Kan het gekker?
  Andere hulp bij datzelfse Parnassia weigeren ze, omdat je drinkt??????? Word het niet tijd dat dat Parnassia eens gestopt word.?
  Als een mens al niet gek is, word je door die zogenaamde hulpverleners gek gemaakt.

 4. fons said

  wat ik niet begrijp is dat de mensen eigenlijk alleen maar praten over hoe het zou moeten maar in mijn opinie is er best een oplossing voorhanden zorg dat de mensen die afkicken een nieuwe doorstart in de maatschappij kunnen maken door ze een baan en woonruimte aan te bieden een inkomen genereren laat de gemeente kleine woningen aankopen en laat de exverslaafden deze van de gemeente kopen dat is al veel goedkoper dan na drie weken ze naar buiten sturen met het verhaal nou joh goed gedaan en nu volhouden he zonder baan inkomen of woonruimte zonder familie en vrienden die ze niet meer aankijken dan is inderdaad de terugval heel groot ze zoeken dan hun oude kennissen op die gratis in kraakpanden wonen want hier is het nog zo goed geregeld dat zonder uitkering krijg je geen woonruimte en zonder woonruimte krijg je geen uitkering maar 1 troost je krijgt dan wel 50 euro per week om op een bank in het park te slapen .dit is een vergeten groep heel zieke mensen die inderdaad naast de boot vallen in deze maatschappij

 5. Gerard said

  @ Yvonne… Jij klinkt wel heel erg als een verslaafde die niet met fluwelen handschoentjes behandeld word en een programma op maat aangeboden krijgt.
  Detox 3 maanden ?? Max twee weken en dan moet je fysiek clean zijn en een programma in gaan. Je moet zelf aan de slag gaan met je thuissituatie en kunt daar alle hulp bij krijgen die je nodig hebt. Bij Parnassia werken veel mensen die zelf een verslavingsachtergrond hebben en er alles aan willen doen om mensen met een verslavingsprobleem te helpen maar uiteindelijk moet je het zelf doen!!!
  Stop met zieleg doen en begin aan je probleem te werken.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: